Jewgienija Stiepanowa – Fryderyk Engels: Szkic biograficzny


Wydawca: Wydawnictwo „Progress”
Wydanie: I
Rok wydania: 1977