Jerzy Szacki (red.) – Idea społeczeństwa komunistycznego w pracach klasyków marksizmu


Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1977