Koncepcja rewolucji proletariackiej Róży Luksemburg w marksizmie włoskim lat sześćdziesiątych


Wydawca: Colloquia Communia
Wydanie: I
Rok wydania: 1985