O centralizmie demokratycznym i ustroju partii


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010