Proces pracy i proces pomnażania wartości


Uwaga: Rozdział piąty I tomu „Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009