Marks do redakcji 'Otieczestwiennyje zapiski’


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011