Fetyszystyczny charakter towaru i jego tajemnica


Uwaga: Słynny fragment pierwszego rozdziału I tomu „Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009