Dzieła, tom 3


Uwaga: Zawiera m.in. „Ideologia niemiecka” i „Tezy o Feuerbachu”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961