Dzieła, tom 24


Uwaga: Zawiera „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Tom II – Proces cyrkulacji kapitału”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1977