Rudolf Hilferding


Prace w zasobach CBSM:

Boehm-Bawerk o marksowskiej teorii wartości

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1962

Kapitał finansowy. Studium o najnowszym rozwoju kapitalizmu

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1958