Kilka aktualnych problemów kultury


Zawartość: Artykuły: Dlaczego jestem marksistą; Sytuacja inteligencji w ustroju kapitalistycznym; List otwarty do Jean-Paul Sartre’a; Współczesne warunki walki ideologicznej we Francji; O realizmie otwartym; Marksizm a religia; Kultura a religia; Komuniści i katolicy (Po ogłoszeniu encykliki „Pacem in Terris”).
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1966