Étienne Balibar


Prace w zasobach CBSM:

1976

O dyktaturze proletariatu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1983

Chwiejność ideologii w marksizmie

Wydawca: Wydawnictwo Akademickie Dialog
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

1985

Co pozostało ze 'Szkoły Althussera'?

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1988

Faszyzm, psychoanaliza, freudomarksizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

1989

Jakobin nazwiskiem Marks?

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

1993

Filozofia Marksa

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

1994

Co to jest polityka praw człowieka?

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

2001

Gewalt

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

2004

Lenin i Gandhi

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

2010

Europa: kryzys i kres?

Wydawca: Centrum Badań i Studiów Marksistowskich
Wydanie: I
Rok wydania: 2015