Wsiewołod Wołczew


1978

Podstawowe zagadnienia marksistowsko-leninowskiej teorii polityki. Polityczna problematyka materializmu historycznego

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

1980

Z zagadnień świadomości społecznej

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy
Wydanie: I
Rok wydania: 1980

1989

Niektóre uwagi w kwestii źródeł i przesłanek aktualnego kryzysu światowego systemu socjalizmu

Wydawca: Centrum Badań i Studiów Marksistowskich
Wydanie: I
Rok wydania: 2015