Wsiewołod Wołczew


1977

Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa: pierwsze zwycięskie ogniwo światowej rewolucji socjalistycznej. Zagadnienia marksistowsko-leninowskiej teorii rewolucji socjalistycznej

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy
Wydanie: I
Rok wydania: 1977

1978

Podstawowe zagadnienia marksistowsko-leninowskiej teorii polityki. Polityczna problematyka materializmu historycznego

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

1980

Z zagadnień świadomości społecznej

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy
Wydanie: I
Rok wydania: 1980

1989

Niektóre uwagi w kwestii źródeł i przesłanek aktualnego kryzysu światowego systemu socjalizmu

Wydawca: Centrum Badań i Studiów Marksistowskich
Wydanie: I
Rok wydania: 2015