O Centrum

„Teraz trzeba koniecznie przyswoić sobie tę bezsprzeczną prawdę, że marksista musi się liczyć z żywym życiem, ze ścisłymi faktami rzeczywistości, nie zaś w dalszym ciągu trzymać się z uporem teorii dnia wczorajszego, która jak każda teoria w najlepszym razie nakreśla tylko to, co podstawowe, ogólne, tylko zbliża się do ogarniania złożoności życia.”
W. I. Lenin, Listy o taktyce

„Materializm zawiera w sobie, że tak powiem, partyjność, zobowiązując się do tego, aby przy wszelkiej ocenie wydarzeń stawać wprost i otwarcie na stanowisku określonej grupy społecznej.”
W. I. Lenin, Treść ekonomiczna narodnictwa i jej krytyka w książce Struwego

„Nie da się uprawiać dobrej polityki, nie posiadając teorii z prawdziwego zdarzenia.”
L. Althusser, „Młody Marks” (Kwestie teoretyczne)

Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) jest nienastawioną na dochód i (póki co) nieformalną organizacją społeczną zrzeszającą osoby interesujące się i zajmujące się badaniem i rozwijaniem myśli marksistowskiej. Centrum stawia sobie za cel prowadzenie szeroko zakrojonych badań nad filozofią marksistowską i marksistowską myślą polityczno-ekonomiczną oraz prac popularyzatorskich. Zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych – samodzielnych badaczy, tłumaczy, lektorów, ale także grafików i inne osoby, które chciałyby pomóc w rozwoju Centrum.

Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) powstało na początku 2014 roku z połączenia kilku wcześniej istniejących, w różnych okresach od 2004 roku, grup kształceniowych i projektów internetowych, w tym Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) (działającego w latach 2004-2012), Samokształceniowego Koła Filozofii Marksistowskiej (2007-2014), Projektu „Kapitał” (2010-2014) i Hegloteki. Teksty Hegla i o Heglu (2010-2014). Podobnie jak swoje „poprzedniczki”, CBSM odwołuje się do tradycji, dorobku i do całej historii samokształceniowych kółek socjalistycznych.