Źródła francuskie socjalizmu naukowego


Wydawca: Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik”
Wydanie: I
Rok wydania: 1950