Ekonomia polityczna wzrostu


Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie: II
Rok wydania: 1963