Raz jeszcze: strukturalizm czy dialektyka?


Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005