Marksizm jako teoria skończona. Notatki o państwie


Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005