Dlaczego biurokracja radziecka nie jest nową klasą panującą?


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010