Z historii ruchu robotniczego (O Międzynarodówce)


Wydawca: Księgarnia Powszechna
Wydanie: I
Rok wydania: 1906