Stanisław Pazura – Marks a klasyczna estetyka niemiecka


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1967