F. W. Konstantinow (red.) – Podstawy filozofii marksistowsko-leninowskiej


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1980