Literat cywilizowanego świata. Leszek Kołakowski a kryzys myśli mieszczańskiej (Współautorka: Aleksandra Żukrowska)


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1985