Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1975