Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie


Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1980