Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki


Wydawca: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”
Wydanie: II
Rok wydania: 2005