Rozstania z utopią. Szkice o marksizmach, Polsce i świecie współczesnym (1982-1984)


Uwaga: Zbiór artykułów: Uwagi o tekstach (Zamiast wstępu); Wykładać marksizm współcześnie; Idee Karola Marksa a świat współczesny; O kilku sposobach marksistowskiego myślenia o współczesności; Komunizm a materializm (światopoglądowy) i Głos w dyskusji; Budujmy program!; Do socjalizmu – którędy?; Györg Lukács w poszukiwaniu filozofii marksizmu (Rozmyślania nad losami Geschichte und Klassenbewusstsein); Uwagi w sprawie tzw. rewizjonizmu; Marksizm partyjny a rewizjonizmy (Wstępne uwagi do analizy sporów w marksizmie); Partia a „Solidarność”; Partia – odnowa czy reforma?; Ucho igielne reformizmu; Odpowiedź udzielona w ramach ankiety „Doxa”; Fragmenty „Dziennika 1977-1983”.
Wydawca: Kazimierz Ślęczka
Wydanie: I
Rok wydania: 1985/2015