Ekonomiczne podstawy pierwotnych form rodziny


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008