Józef Balcerek


O Autorze:
Nota biograficzna

Prace w zasobach CBSM:

1963

  • Rozwój funkcji społeczno-politycznych samorządu robotniczego w Polsce w latach 1956-1962

1968

  • System społeczno-gospodarczy Jugosławii a samorząd robotniczy