Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1968