Jacek Tittenbrun


O Autorze:

Urodzony 14 kwietnia 1952 r. w Poznaniu, zmarł 12 kwietnia 2018 r., tamże. Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności socjologia gospodarki i struktury społecznej, socjologia ogólna.

Krytyk z pozycji ortodoksyjnego marksizmu koncepcji tzw. „poznańskiej szkoły metodologicznej”, głównie zaś koncepcji Leszka Nowaka. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego. Jakkolwiek jego praca badawcza koncentruje się zasadniczo na pograniczu między socjologią a ekonomią, to niejednokrotnie wkracza ona w obszary zainteresowań filozofii, politologii i innych nauk społecznych. Autor koncepcji strukturalizmu socjoekonomicznego.

W ostatnim czasie autor m.in. następujących pozycji w języku polskim: Z deszczu pod rynnę: studium polskiej prywatyzacji (4 tomy; 2007), Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego (2012), Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy (2014).

Prace w zasobach CBSM:

1981

1982

1986

1987

1992