Koncepcja budownictwa socjalizmu w myśli bolszewickiej


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1983