O alternatywności procesu transformacji kapitalizmu w socjalizm (Michała Kaleckiego koncepcja ustroju pośredniego w świetle zagadnień teorii transformacji)


Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wydanie: I
Rok wydania: 1987