Nikołaja Bucharina koncepcja rosyjskiej drogi do socjalizmu


Wydawca: Colloquia Communia
Wydanie: I
Rok wydania: 1984