Machiavelli (1469-1527) o społecznych funkcjach religii


Wydawca: Euhemer – Przegląd religioznawczy
Wydanie: I
Rok wydania: 1967