Koncepcja rewolucji proletariackiej Róży Luksemburg we współczesnym marksizmie włoskim (Tezy)


Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
Wydanie: I
Rok wydania: 1979