Stanowisko Róży Luksemburg wobec taktycznych problemów rewolucji


Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007