Dzieła wszystkie, tom 41


Uwaga: Zawiera m.in. „Dziecięca choroba 'lewicowości’ w komunizmie”, „II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej” i „Zadania związków młodzieży”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: II
Rok wydania: 1988