Dzieła wszystkie, tom 37


Uwaga: Zawiera m.in. „List do robotników amerykańskich”, „Cenne wyznania Pitirima Sorokina”, „Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky” i „I Kongres Międzynarodówki Komunistycznej”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: II
Rok wydania: 1988