Dzieła wszystkie, tom 29


Uwaga: Zawiera „Zeszyty filozoficzne”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988