Dzieła wszystkie, tom 23


Uwaga: Zawiera m.in. „Losy historyczne nauki Karola Marksa”, „Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu”, „Klasa robotnicza a kwestia narodowa”, „O liberalnym i marksistowskim pojęciu walki
klasowej”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: II
Rok wydania: 1987