Rewolucja w Rosji


Uwaga: Artykuł z lutego 1917 roku
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011