O wynaradawianiu (Z powodu dziesięciolecia rządów jen.-gub. Hurki)


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010