Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp


Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005