Kapitał stały i kapitał zmienny


Uwaga: Rozdział szósty I tomu „Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009