Dzieła, tom 2


Uwaga: Zawiera m.in. „Święta rodzina, czyli Krytyka krytycznej krytyki. Przeciwko Brunonowi Bauerowi i spółce”, „Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961