Ruch robotniczy w średnich wiekach


Uwaga: Fragment książki Karola Kautsky’ego Historia socjalizmu. Tom 1: Ruch komunistyczny w wiekach średnich
Wydawca: Księgarnia Popularna
Wydanie: I
Rok wydania: 1906