Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii


Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1959