Karol Kautsky


O Autorze:
Nota biograficzna

Prace w zasobach CBSM:

1887

Teoria wartości

1888

Z dziejów Kościoła katolickiego

1889

Przeciwieństwo interesów klasowych w 1789 roku

1895

Najemnicy w wiekach średnich i w epoce reformacji

1897

Historia rozwoju społecznego (znana także pod tytułami: Historia socjalizmu od Platona do anabaptystów oraz Komunizm w Europie Centralnej w okresie Reformacji)
Ruch robotniczy w średnich wiekach

1902

Rewolucja socjalna

1906

Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii

1930

Bolszewizm w ślepym zaułku