Dzieła, tom 22


Uwaga: Zawiera m.in. „W sprawie: Brentano przeciwko Marksowi z powodu rzekomego sfałszowania cytaty. Historia sprawy oraz dokumenty”, „Przyczynek do dziejów wczesnego chrześcijaństwa” i „Kwestia chłopska we Francji i Niemczech”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1971